Phòng kinh doanh

  • Danh sách nhân viên phụ trách bán hàng
  • Danh sách nhân viên bán xe nâng Heli chính thức còn đang làm việc tại công ty TNHH xe nâng Bình Minh. Trong danh sách này thể hiện, những nhân viên thuộc phòng kinh doanh của công ty mới nhất. Danh sách nhân viên bán xe nâng Heli 9/2017 Số TT Họ và Tên Email Số…