Các thuật ngữ xe nâng điện trong tiếng anh

Xe nâng điện tiếng Anh là gì? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng tôi muốn bạn xem qua có bao nhiêu loại xe nâng điện, mỗi loại khác nhau thì sẽ có tên gọi tiếng Anh khác nhau.

Các loại xe nâng điện và tên tiếng Anh của chúng

Hình ảnh Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Xe nâng điện 4 bánh ngồi lái electric counterbalanced forklift trucks 4 wheel
Xe nâng điện 3 bánh ngồi lái electric counterbalanced forklift trucks 3 wheel
Xe nâng điện reach truck đứng lái Electric reach truck
Xe nâng điện reach truck ngồi lái Electric reach truck
Xe nâng điện đứng lái Electric Pallet Stackers
Xe nâng điện mini Electric Pallet Trucks