Các hãng xe nâng Trung Quốc

Các hãng xe nâng Trung Quốc và các hãng xe nâng sản xuất tại Trung Quốc là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chúng ta cần làm rõ như sau

Xe nâng Trung Quốc: Là sở hữu của 1 doanh nghiệp Trung Quốc

Xe nâng sản xuất ở Trung Quốc: Bao gồm xe nâng Trung Quốc và các hãng xe nâng nước ngoài đặt nhà máy tại Trung Quốc.

Các hãng xe nâng Trung Quốc

Dưới đây là một vài nhà sản xuất tiêu biểu và nơi sản xuất dòng xe nâng tiêu biểu.

Các hãng xe nâng Trung Quốc

Các hãng xe nâng Trung Quốc

Xe nâng Heli sản xuất tại Hợp Phì, Tỉnh An Huy.

Xe nâng Hangcha sản xuất tại Hàng Châu, Tỉnh Chiết Giang.

Xe nâng Baoli sản xuất tại Tỉnh Giang Tô, China

Xe nâng EP sản xuất tại Hàng Châu, Chiết Giang

Xe nâng Niuli

Xe nâng Noblift

Xe nâng Lonking

Xe nâng LiuGong sản xuất tại Liễu Châu, China

Xe nâng Maximal

Xe nâng Dalian sản xuất tại Đại Liên, China

Xe nâng YTO

Xe nâng Eoslift

Xe nâng CHL sản xuất tại Hợp Phì, Trung Quốc

Xe nâng Feeler

Các hãng xe nâng sản xuất ở Trung Quốc

Xe nâng Toyota Trung Quốc

Xe nâng isunshare windows password genius advanced crack download Mitsubishi Trung Quốc

Xe nâng Linde Trung Quốc

Xe nâng Hyundai Trung Quốc